บริษัท ซีเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ที่เชี่ยวชาญ

ทางด้านเครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์  ดำเนินธุรกิจ รับผลิตเครื่องสำอาง สร้างแบรนด์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบครบวงจร อาทิเช่น Skin care, Body care, Hair care ,Spa care ,make up, Lip matte, Home Care และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยการวิจัยและพัฒนาคิดค้นสูตรเครื่องสำอางนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถพัฒนาสูตรใหม่ในแบรนด์ของลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงต่อความต้องการ พร้อมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน

รับประกันคุณภาพด้วยรางวัลต่างๆ มากมาย

  • รางวัลกินรีทอง ประจำปี 2559 สาขา ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2016
  • รางวัล World Top Award Super Brand 2017 สาขาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2016
  • รางวัลบุคคลต้นแบบ(นานาชาติ) ประจำปี 2016
  • รางวัล World Top Award Super Brand 2017 สาขาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2017

ทางบริษัทฯ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง มุ่งเน้นการบริการ รับผลิตเครื่องสำอาง ในทุกๆด้าน ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมสนับสนุนในทุกด้านที่ลูกค้าต้องการ อาทิ เช่น การเริ่มต้นผลิตสินค้าขั้นต่ำเพื่อทดลองตลาด การวิจัย พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของลูกค้า,การช่วยลูกค้าลดต้นทุนในจุดที่สามารถแนะนำได้ ,การดำเนินงานทางด้านเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย เปรียบเสมือนว่า เราเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของคุณ

เว็บไซต์ : https://cncorporation.co.th/